Disclosure

We are a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for us to earn fees by linking to Amazon.com/Amazon.uk.com and affiliated sites.

Wij zijn een deelnemer in het Amazone-Services LLC Associates Program, een affiliate reclame programma ontworpen als middel voor ons om te verdienen door te linken naar Amazon.com/Amazon.uk.com en gelieerde sites.


Wij zijn ook deelnemer in het Partnerprogramma van Bol.com; Het Partnerprogramma werkt volgens het affiliate marketing model en heeft als doel Bol.com te promoten door middel van links en commisie te ontvangen als er vervolgens aankopen zijn gedaan.

We are also a participant in the ‘Partnerprogram of Bol.com; The Partner Program works according to the affiliate marketing model and its aim to promote Bol.com by linking to bol.com and earn commission as subsequently purchases were made.


Besides the links to Amazon.com and Bol.com, we also link to others.
This is for the information ONLY, we don’t earn anything (money and/or products and/or something else in any way) by linking to other then Amazon.com or Bol.com.
That is included to Amazon in other country’s than the USA or UK.

Behalve de linken naar Amazon.com en Bol.com, linken we ook naar anderen.
Dit is ALLEEN voor de informatie, wij verdienen daar niets mee (geen geld en/of produkten of iets anders op welke manier dan ook) door te linken naar anderen dan Amazon.com of Bol.com. Dat is inclusief de linken naar Amazon in andere landen dan de VS en Engeland. Daar zijn wij geen affiliate van.


How does this work?

So, if you click on a link to Amazon.com and/or Bol.com and purchase a produkt, we get a fee over that purchase. It’s not much, but we hope we can pay a wordpress membership in future with the fee’s, so we can have our own domainname and have more feautures. It’s not meant to use the money for to make a living.. (we would have to make MUCH promotion to even try to make a living).
By clicking ánd purchasing without returning the products, you can help us with keeping this website.

Als je dus klikt op een link naar Amazon.com en/of Bol.com én je koopt produkten, dan krijgen we een commisie over de aankoop. Dat is niet veel, maar we hopen in de toekomst er een abonnement van WordPress van te kopen, zodat we een eigen domeinnaam hebben en meer mogelijkheden hebben voor op de website. Het is dus niet bedoeld voor het verkrijgen van een inkomen (dan zouden we wel héél veel reclame moeten maken om het te proberen).
Dus: door te klikken op de linken, produkten te kopen zonder te retouren, kun je ons helpen met het houden van deze website.Advertisements